program do pit - darmowy

Ty też możesz pomóc

- Ty też możesz wpłynąć na godne życie ludzi cierpiących na ciężką i przewlekłą chorobę!!!

Przekaż 1%
Kontakt
an image
Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej
we Włocławku

ul.Wolność 44
87-800 Włocławek
e-mail: Nasz mail

Tel.54 412 22 71
Fax:54 412 22 71

Aktualności


"HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE" 2014


W ramach XI Kampanii "Hospicjum to też Życie" wspólnie z hospicjami z całej Polski zajmować się będziemy tematyką zapoczątkowaną podczas ubiegłorocznej edycji Kampanii zorganizowanej pod hasłem: "Pomóż ukoić ból". Ponownie chcemy zwrócić uwagę społeczności lokalnej na problem osierocenia dzieci, wpływu utraty bliskiej osoby na sytuację emocjonalną dziecka, jej skutków i możliwości pomocy dziecku i rodzinie. Promować będziemy również program wsparcia psychologicznego "Tumbo Pomaga" dzięki któremu, dzieci i młodzież z całej Polski mogą otrzymać pomoc i wsparcie w przejściu okresu żałoby. Podzielimy się także doświadczeniu z zakresu wspierania rodzin osieroconych. Pokażemy w jaki sposób nasze Stowarzyszenie, w tamach Fundusz Pomocy Dzieciom Osieroconym pomaga dzieciom osieroconym, także w jaki sposób niesiemy pomoc dorosłym z całego Włocławka przeżywającym okres żałoby. Jednym z wydarzeń ściśle związanym z tematyką podejmowaną podczas zeszłorocznej i bieżącej kampanii jest cykl szkoleń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku. Kurs: "Chory przewlekle, śmiertelnie - jak pomóc choremu i zdrowemu dziecku, nastolatkowi? Żałoba nastolatka, dziecka. Jak psycholog, nauczyciel, osoba duchowna może pomóc?" kierowany jest do psychologów, pedagogów, osób duchownych i katechetów pracujących w oświacie oraz instytucjach pomocy społecznej. Udział w kursie jest bezpłatny, a więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.ptop.wloclawek.pl w zakładce FPDO. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 października 2014r. Wszystkich pedagogów i psychologów ze szkół i instytucji pomocowych oraz osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy także na debatę z psychologami hospicyjnymi, która odbędzie się 8 października 2014r. o godz. 9:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wolność 44. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjno - dyskusyjny. Podczas spotkania poruszona zostanie także problematyka X i XI Kampanii "Hospicjum to też Życie". Dnia 8 listopada 2014r. na godz. 16:00 do Bazyliki Katedralnej we Włocławku zapraszamy wszystkich mieszkańców Włocławka i okolic. Z charytatywnym koncertem muzyki organowej wystąpi Pan Adam Klarecki - organista Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Współorganizatorem koncertu "Głosy dla Hospicjum" jest Parafia Katedralna we Włocławku. Wstęp na koncert jest wolny. Tuż po koncercie, ok. godz. 16:30, odmówiona zostanie Modlitwa Różańcowa za podopiecznych Hospicjum Domowego zmarłych w okresie czerwiec - października 2014. Również dnia 8 listopada 2014r. o godz. 17:00 w Bazylice Katedralnej w intencji pacjentów Hospicjum Domowego we Włocławku zmarłych w okresie czerwiec - październik 2014 zostanie odprawiona Rocznicowa Msza Św. Na Mszę Św. i Modlitwę Różańcową zapraszamy w szczególności rodziny i bliskich zmarłych pacjentów.

DEBATA Z PSYCHOLOGAMI HOSPICYJNYMI - "HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE" 2014

Zapraszamy na spotkanie/debatę z psychologami hospicyjnymi, które odbędzie się 8 października 2014 o godzinie 9:30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddziału przy ul. Wolność 44 we Włocławku. Spotkanie będzie jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach XI Kampanii Społeczno - Edukacyjnej "Hospicjum to też Życie". W tym roku hospicja z całej Polski zajmują się tematyką i działaniami zapoczątkowanymi podczas ubiegłorocznej edycji Kampanii zorganizowanej pod hasłem "Pomóż ukoić ból". Ponownie chcemy zwrócić uwagę społeczności lokalnej na problem osierocenia dzieci, wpływu utraty bliskiej osoby na sytuację emocjonalną dziecka, jej skutków i możliwości pomocy dziecku i rodzinie. Promować będziemy również program wsparcia psychologicznego "Tumbo Pomaga", dzięki któremu, dzieci i młodzież mogą otrzymać pomoc i wsparcie w przejściu okresu żałoby. Podzielimy się naszym doświadczeniu z zakresu wspierania rodzin osieroconych. Pokażemy w jaki sposób nasze Stowarzyszenie pomaga dzieciom i dorosłym przeżywającym okres żałoby. Spotkanie będzie miało także charakter organizacyjno - informacyjny i zapraszamy na nie wszystkich pedagogów i psychologów zainteresowanych udziałem w kursie: "Chory przewlekle, śmiertelnie - jak pomóc choremu i zdrowemu dziecku, nastolatkowi? Żałoba nastolatka, dziecka. Jak psycholog, nauczyciel, osoba duchowna może pomóc?".

KURS DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, OSÓB DUCHOWNYCH I KATECHETÓW


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pedagogów powiatu włocławskiego na kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku. TEMAT KURSU: Chory przewlekle, śmiertelnie - jak pomóc choremu i zdrowemu dziecku, nastolatkowi? Żałoba nastolatka, dziecka. Jak psycholog, nauczyciel, osoba duchowna może pomóc? W zakładce: FPDO (Fundusz Pomocy Dzieciom Osieroconym) znajdują się szczegółowe informacje na temat kursu oraz plik z formularzem zgłoszeniowym. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 20.10.2014r.

PIERWSZY KOMINEK PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY
       Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pedagogów powiatu włocławskiego na pierwszy kominek psychologiczno - pedagogiczny.
Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2014 roku o godz. 9:30 w Sali Kominkowej mieszczącej się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddziału we Włocławku przy ul. Wolność 44.
Spotkania będą miały charakter szkoleniowy, a w ich trakcie omawiane i rozwiązywane będą zgłaszane wcześniej indywidualne problemy dzieci osieroconych, z którymi pracują pedagodzy szkolni. Podczas kominków nasi wykwalifikowani psycholodzy hospicyjni, przy udziale pracowników Zespołu Opieki Domowej, dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkania odbywać się będą, systematycznie, w każdą drugą środę miesiąca w sali wykładowej (Sali Kominkowej) mieszczącej się w siedzibie naszego Stowarzyszenia.
      W zakładce: FPDO Fundusz Pomocy Dzieciom Osieroconym znajduje się plik zformularzem zgłoszenia na spotkanie szkoleniowo - konsultacyjne. Prosimy o odesłanie formularza pocztą lub faksem:
54 4122271, 54 4262129
bądź dostarczenie osobiste do dnia 22 stycznia 2014.
      W zakładce FPDO zamieszczać będziemy także wszelkie informacje związane z Funduszem Pomocy Dzieciom Osieroconym i kominkami.


Zaproszenie na spotkanie z psychologami hospicyjnymi

      Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku serdecznie zaprasza pedagogów włocławskich placówek oświatowych do udziału w spotkaniu z psychologami hospicyjnymi.
      Spotkanie zorganizowane w ramach X Ogólnopolskiej Kampanii "Hospicjum to też Życie" odbędzie się dnia 23 października 2013roku o godz. 11:00 w Sali Kameralnej Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddziału we Włocławku przy ul.Wolność 44

      Nasi wykwalifkowani psycholodzy poruszą i omówią problemy osierocenia dzieci, wpływu śmierci bliskiej osoby na uczucia i emocje dziecka, skutków utraty bliskiej osoby, różnych możliwości niesienia pomocy dziecku i jego rodzinie oraz przeciwdziałania skutkom osierocenia wśród dzieci i młodzieży.

                Spotkania dla pedagogów ze szkół powiatu włocławskiego odbędzie się w późniejszym terminie, szczegóły podamy wkrótce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Głosy dla Hospicjum

      Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej już po raz kolejny przyłączył się do Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej "Hospicjum to też Życie" W minioną środę (17.10.2012r.) o godzinie 17:00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku odbył się koncert charytatywny "Głosy dla hospicjum". W organizacji koncertu Stowarzyszenie wsparły dwa włocławskie zespoły szkół: Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena oraz Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki.
Więcej...


Podziękowania

      Środowy koncert "Głosy dla hospicjum" odbył się dzięki zaangażowaniu i pomocy życzliwych osób. Chcielibyśmy serdecznie podziękować:
Więcej...


IX Kampania "Hospicjum to też Życie"

      Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku zaprasza mieszkańców Włocławka i okolic do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w ramach ogólnopolskiej Kampanii "Hospicjum to też Życie".
      Tematem IX Ogólnopolskiej Kampanii "Hospicjum to też Życie" będzie sztuka komunikacji w opiece medycznej. Celem wszystkich hospicjów biorących udział w Kampanii jest pokazanie społeczności lokalnej, jak ważna jest właściwa komunikacja pomiędzy pracownikami medycznymi hospicjum a pacjentem oraz pacjentem a jego rodziną. Chcemy także zapoznać społeczność lokalną z negatywnymi skutkami niewłaściwej komunikacji występującymi zarówno u chorego, jego rodziny, jak i u personelu medycznego. Podczas kampanii będziemy zapraszać i zapoznawać mieszkańców Włocławka i okolic z dobrymi praktykami właściwej komunikacji.

      Wydarzenia zaplanowane w ramach IX Kampanii
                "Hospicjum to też Życie" we Włocławku:


Więcej...

Spot IX Kampanii Społecznej - Hospicjum to też Życie.:

Certyfikat "ORGANIZACJA SPRAWDZONA"

       W czerwcu 2012 roku Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku zostało wyróżnione Certyfikatem "Organizacja Sprawdzona" przyznawanym stowarzyszeniom i fundacjom z regionu, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową i odznaczają się wysokim standardem zarządzania oraz funkcjonowania. Dzięki temu jako jedyna włocławska organizacja znaleźliśmy się wśród wąskiego grona (siedmiu) wyróżnionych organizacji z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Pomysłodawcą i organizatorem przyznawania certyfikatu, który przygotował procedury, powołał Kapitułę certyfikatu, wypromował pomysł i wybrał 7 wyróżniających się organizacji jest Kujawsko - Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Wręczenie certyfikatów i pamiątkowych statuetek miało miejsce 26 czerwca 2012 roku w Bydgoszczy podczas XIII Forum Organizacji Pozarządowych.
Więcej informacji o certyfikacie znaleźć można na stronach Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:
Link Link

Film z wręczenia Certyfikatu:

                                                                    Następna strona...
an image

Złoty Sponsor
an image
Inni Sponsorzy
an image

an image

an image

an image

an image

Przyjaciele
an image