an image


Aktualności

Dzień Dziecka
2007

Jak co roku spotkaliśmy się z naszymi najmłodszymi.
Więcej...

6 pażdziernika 2007 godz.18.00
Hala OSiR, Włocławek ul.Chopina 8 Koncert charytatywny - "Głosy dla hospicjów" Zespół "Sumptuastic".
Więcej...

Kontakt
an image
Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej
we Włocławku

ul.Wolność 44
87-800 Włocławek
Email: ptopwl@q4.pl

Tel.54 412 22 71
Fax:54 412 22 71

Zasady objęcia opieką paliatywną

      Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych,objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego. Pakiet świadczeń udzielanych w ramach opieki paliatywnej w hospicjum opieki domowej obejmuje:
1) zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w święta) - w warunkach domowych,
2) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna)
3) leczenie innych objawów somatycznych;
4) świadczenia pielęgniarskie;
5) zapobieganie powikłaniom;
6) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
7) zaspokajanie potrzeb duchowych;
8) profilaktykę i leczenie odleżyn
9) rehabilitację,
10) opiekę nad osieroconymi;
11) pomoc psychologiczną;

W celu objęcia pacjenta opieką paliatywną chory lub jego rodzina musi zgłosić się do Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej we Włocławku w dniach:
od Poniedziałku do Piątku w godz, od 8.00 do 9.00 z następującymi dokumentami:
1) dowód osobisty chorego
2) legitymacja ubezpieczeniowa lub emeryta/rencisty
3) zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywno - hospicyjną wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci, przez rodziców/opiekun ów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie opieką określa załącznik,
4) dokumentacja medyczna dot. wcześniejszego leczenia
Obszarem naszego działania w zakresie pomocy dorosłym jest miasto Włocławek i powiat oraz dla dzieci teren dawnego województwa włocławskiego, Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną w dniu zgłoszenia, lub w dniu następnym;“Pomóż póki jestem.”