program do pit - darmowy

Ty też możesz pomóc

- Ty też możesz wpłynąć na godne życie ludzi cierpiących na ciężką i przewlekłą chorobę!!!
Przekaż 1%


Podziękowania

      Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom dzięki którym możemy prowadzić i rozwijać działalność w służbie ludziom potrzebującym naszego wsparcia i opieki.
Więcej...

Inwestycje

Aby móc skutecznie prowadzić naszą działalność w roku 2008 rozpoczeliśmy rozbudowę siedziby hospicjum. W naszej galeri zobaczyć możecie etapy naszej budowy i wyłaniający się z tego rozgardiaszu obraz nowego hospicjum.
Więcej...


Kontakt
an image
Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej
we Włocławku

ul.Wolność 44
87-800 Włocławek
e-mail: Nasz mail

Tel.54 412 22 71
Fax:54 412 22 71

Aktualności

"Głosy dla Hospicjów" 2011

      W przedostatnią sobotę października (22.10), w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej we Włocławku odbył się koncert pod hasłem "Głosy dla Hospicjów". Koncertem tym PTOP O/Włocławek po raz kolejny zaangażowało się w ogólnopolską kampanię "Hospicjum to też Życie", a także światową akcję "Głosy dla Hospicjów" (Voices for Hospices).

Przybyłych gości, w imieniu dra Zbigniewa Kaczmarka - prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddziału we Włocławku, powitała koordynatorka wolontariatu - Karolina Czyżewska. Zgromadzonym zostały przybliżone cele i idee przyświecające akcjom oraz zaplanowane w ramach w/w kampanii wydarzenia. Po krótkim wstępie na scenę weszli muzycy zespołu "Camerata Vladislavia" pod przewodnictwem Pani Violetty i Pana Marka Dzięcielewskich. W odniesieniu do zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych artyści wykonali nastrojowe utwory muzyki klasycznej i filmowej. Wśród nich znalazły się, m.in. dzieła Mozarta, Czardasz, czy kompozycja pochodząca z filmu "Misja". Nie zabrakło także wielkiego romantycznego hitu, w oryginale wykonywanego przez Celin Dion, utworu "My heart will go on" pochodzącego z filmu "Titanic".
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.
Dziękujemy Państwu Violetcie i Markowi Dzięcielewskim
oraz muzykom zespołu "Camerata Vladislavia"
za przygotowanie repertuaru i występ podczas koncertu "Głosy dla Hospicjów".


VIII Kampania "Hospicjum to też Życie" i "Głosy dla Hospicjów"

      Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku po raz kolejny zaangażowało się w ogólnopolską kampanię "Hospicjum to też Życie", a także światową akcję "Głosy dla Hospicjów" (Voices for Hospices). Celem VIII Kampanii "Hospicjum to też Życie", do której w tym roku przyłączyło się 70 hospicjów z całej Polski, jest aktywizacja społeczna i zainteresowanie wolontariatem hospicyjnym dojrzałych osób w wieku 50+. Naszym celem jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału zawodowego i życiowego osób w tym wieku. Chcemy edukować społeczność lokalną na temat wartości społecznej wolontariatu 50+. Celem dodatkowym działań podjętych przez hospicja biorące udział w kampanii jest przełamywanie społecznych stereotypów w myśleniu o opiece długoterminowej i hospicjach, a także nawiązanie współpracy między organizacjami zrzeszającymi aktywne osoby 50 + oraz edukacja społeczna poprzez media. Angażując się w globalną akcję "Głosy dla Hospicjów" - przyłączamy się do hospicjów na całym świecie. Poprzez zorganizowany koncert charytatywny chcemy włączyć się w światową akcję promocji wolontariatu hospicyjnego oraz zmobilizować i zachęcić społeczność lokalną do niesienia pomocy.
Wydarzenia zaplanowane w ramach VIII Kampanii "Hospicjum to też Życie" oraz akcji "Głosy dla Hospicjów" we Włocławku:
1. Koncert charytatywny "Głosy dla Hospicjów", występ zespołu "Camerata Vladislavia"
   data: 22.10.2011r.,
   godzina: 17:00,
   miejsce: Sala Kameralna w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, ul. Wolność 44.
2.Wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
   data: 10.11.2011r.,
   godzina: 17:00,
   miejsce: Aula CKU nr 1, ul. Nowomiejska 25.
3.Dzień otwarty w centrum wolontariatu i w siedzibie Zespołu Opieki Domowej
   data: 15.11.2011r.,
   godzina: 9:00 - 16:00, o godz. 14:00 - konferencja prasowa dla mediów,
   miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
4.Spotkanie dla wolontariuszy Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddziału we Włocławku - Dzień Wolontariusza zorganizowany w nawiązaniu do Europejskiego Roku Wolontariatu
   data: 02.12.2011r.,
   godzina: 17:00,
   miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.


Link

Poprzednia strona...                                      Następna strona...

an image

Złoty Sponsor
an image
Srebrny Sponsor

an image
Inni Sponsorzy
an image

an image
an image
an image

an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
Przyjaciele
an image